Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

Cholera jak ja bardzo za Tobą tęsknię
Reposted fromjustmine justmine viaxvcth xvcth
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być absolutnie niedorzecznym, niż absolutnie nudnym.
— Marylin Monroe
Reposted fromniewychowana niewychowana viahoneybunny honeybunny
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viahoneybunny honeybunny
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viahoneybunny honeybunny
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viahoneybunny honeybunny
3582 f1f5 500
Reposted fromcrispybones crispybones viahoneybunny honeybunny
2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahoneybunny honeybunny
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viahoneybunny honeybunny
Zawsze można upaść jeszcze niżej. Codziennie odkrywam tę prostą prawdę na nowo.
— Rebecca Fleet
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahoneybunny honeybunny
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahoneybunny honeybunny
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
Wymuszone kontakty z człowiekiem, który ma cię w dupie, były gorsze niż zupełny brak kontaktu.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix
3604 441b
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarciix marciix
7653 fc78 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
6938 ac66 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarciix marciix
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viahoneybunny honeybunny
4761 d438 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahoneybunny honeybunny
3971 484a 500
Reposted frompiehus piehus viahoneybunny honeybunny
4108 b810
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl