Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

Zamknij oczy. Nie ma tutaj nic, co można zobaczyć.
— Punk 57
Reposted byniskowowikszblacksadcat

April 30 2019

8906 61c1 500
2888 5548 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Nigdy nie oceniaj nikogo po fragmentach historii, które o nim słyszałeś, bo możesz go zranić bardziej, niż byś tego chciał, a wtedy samo "przepraszam" nie wystarczy, żeby powrócić do jego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela z serialu "Bones"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
2613 aac2 500
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viagdziejestola gdziejestola
6932 49e5
Reposted fromMissMurder MissMurder viagdziejestola gdziejestola
Mężczyzna przyglądał się gwiżdżącemu ptaszkowi. Postanowił nawiązać z nim kontakt i również zagwizdał. Ale kanarek natychmiast osowiał i już nigdy się nie odezwał. Bohater przez cały czas zadaje sobie pytanie: cóż on takiego przypadkiem temu ptakowi powiedział? Czy zawiadomił go o śmierci jego odwiecznej miłości?
— Jarosław Mikołajewski w rozmowie z Michałem Nogasiem, "Włosi jakich nie znamy. To oni ratują Europę i chrześcijaństwo", Gazeta Wyborcza Duży Format, 28/17
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
8605 01c6
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
9097 daaf 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
8954 5fe9 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
5026 a722 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
5020 9c48 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl