Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamarciix marciix
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
Reposted fromshakeme shakeme viamarciix marciix

November 02 2018

Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viamarciix marciix
0215 46df 500
Reposted fromnonecares nonecares viahoneybunny honeybunny
4630 a407
Reposted fromstroschek stroschek viahoneybunny honeybunny
9201 ec9c 500
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahoneybunny honeybunny

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viahoneybunny honeybunny
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viahoneybunny honeybunny
8268 0140 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viahoneybunny honeybunny
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

October 21 2018

Reposted frompffft pffft viamarciix marciix
Niektórzy ludzie rodzą się, by przeżyć życie w samotności.
— Philippa Gregory
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
0898 0b21 500

Cracow

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaxvcth xvcth
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaxvcth xvcth
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viamarciix marciix
3723 788b
Reposted fromlukensz lukensz viagdziejestola gdziejestola
0439 4a10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl