Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaxvcth xvcth
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viamarciix marciix
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viamarciix marciix
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viamarciix marciix
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viamarciix marciix
7553 aa35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarciix marciix
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix

March 05 2019

Wyciągałem ręce do Boga, i zapomniałem, że nie istnieje. 
Ja chciałem przestać oddychać i odetchnąć z ulgą. 
— zurnalistapl
Nie chcę być smugą na szybie, a lepką plamą krwi o metalicznym smaku.
— zurnalistapl
Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę. 
— zurnalistapl
Reposted byawakenedSkydelanleniwieecnonecaressusanomartolinka
Świat to bezlitosny pojedynek z rzeczywistością. 
— zurnalistapl
Reposted byawakenedSkydelaniammistakeNatalyesperantooazazel
Miłość żąda ofiar. 
Czasami są ludzie, którzy nie nadają się do miłości. Nie każdy kocha skoki narciarskie i nie każdy potrafi oddać siebie za kogoś, nie tracąc myśli ile traci i czy warto. Miłość jest pragnieniem, aby coś komuś dawać, a nie otrzymywać. Widzimy dobro tam, gdzie nigdy go nie było. Chcemy zmienić kogoś - kogo zmienić się nie da. 
Zmieniając kogoś na siłę, tylko tracisz siły.
(...)
Nie naprawisz każdego, nie każdy powinien być dobry. 

— zurnalistapl
Reposted byegzystencjaladymartini

February 28 2019

0461 3c62 500
Reposted fromsoftboi softboi viainvisibility invisibility
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viainvisibility invisibility
I oczywiście znowu mi się śniłeś.
Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompasazerka pasazerka viainvisibility invisibility
— Veronica, "Riverdale"
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainvisibility invisibility
5014 0ee0
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl