Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromnirvitii nirvitii viagdziejestola gdziejestola
To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
Reposted fromthebelljar thebelljar viagdziejestola gdziejestola
3670 43e8 500
Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
3146 124f
Reposted fromkarahippie karahippie viamarciix marciix
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Mr. Universe
Reposted fromcats cats viagdziejestola gdziejestola
8037 2b2b
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
2702 b99e
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
9817 d6ed
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

****

milczeć
to nie to samo
co nic nie powiedzieć

pierwsze
trudniej usłyszeć

drugie
łatwiej znieść

jak wiele hałasu o nic

— Andrzej Ballo

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl