Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix
2962 80bb
Reposted fromerial erial viamarciix marciix

October 12 2018

5189 3bf6 500
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viathelittleprince thelittleprince
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viamarciix marciix
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viamarciix marciix
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
4809 5d35 500

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism viamarciix marciix
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
Reposted fromFlau Flau viamarciix marciix

October 09 2018

Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
2502 3aea 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxvcth xvcth
1547 670a
Reposted fromkarahippie karahippie viahoneybunny honeybunny
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viahoneybunny honeybunny

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viamarciix marciix
8937 3016
Reposted from4777727772 4777727772 viamarciix marciix
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viahoneybunny honeybunny
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viahoneybunny honeybunny
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viahoneybunny honeybunny
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl