Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

7336 41fa 500
Reposted fromtfu tfu viamarciix marciix
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić. 
— salute.soup.
Reposted fromlovvie lovvie viamarciix marciix
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr 
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromlovvie lovvie viamarciix marciix
Reposted frommesoup mesoup viamarciix marciix
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
9492 b98d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viamarciix marciix
8261 5a8d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamarciix marciix
6501 d94f
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaxvcth xvcth
2392 8bf3 500

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaxvcth xvcth
8455 c0e2
Reposted from1NdyGo 1NdyGo viaxvcth xvcth

February 07 2019

7573 63a5 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viamarciix marciix
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaxvcth xvcth
8114 587d
Reposted fromnyaako nyaako viamarciix marciix
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viamarciix marciix
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viamarciix marciix
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
4951 c9e0 500
Reposted fromtichga tichga viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl