Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viamarciix marciix
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamarciix marciix
2704 36d6 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamarciix marciix
3237 6b2f 500
Reposted fromot-byt ot-byt viamarciix marciix
3866 2875 500
Reposted fromteijakool teijakool viamarciix marciix
2100 23be 500
Reposted fromsavatage savatage viamarciix marciix
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viamarciix marciix

October 14 2019

Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix

Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.

— S.K. Tremayne
Bo jesteś zupełnie inna, niż sądziłem. - Ty też - skontrowałam. - Jesteś gorszy
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan viamarciix marciix
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viahoneybunny honeybunny
8291 93e1
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamarciix marciix
Są chwile, kiedy nie wiemy jak ułożyć myśli, żeby nie bolało.
— .
Reposted fromzoou zoou viamarciix marciix
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viahoneybunny honeybunny
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viamarciix marciix
Reposted fromprzegrany przegrany viamarciix marciix
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
2537 1a2a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl