Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium
Brakuje mi bycia "określoną". Wiesz.. Wychodzę ze znajomymi do knajpy. Wychodzę i nie wiem, czy jestem czyjąś dziewczyną i powinnam o 22:00 spadać grzecznie do domu, czy jestem sama i mogę pogadać z tym ślicznym brunetem przy barze. 
A potem nie wrócić do domu.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoxygenium oxygenium
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamartulla martulla
8155 ea1b 500
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viamartulla martulla
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viasgrialux3 sgrialux3
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viasgrialux3 sgrialux3
8028 cef2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasgrialux3 sgrialux3
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viasgrialux3 sgrialux3
6520 31be 500
- od dzisiaj zaczynam. 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viasgrialux3 sgrialux3
8137 ddd8
Reposted fromdiedrunk diedrunk viasgrialux3 sgrialux3
6135 456f
Reposted fromfelicka felicka viasatyra satyra
1914 d6e7 500
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz viasgrialux3 sgrialux3
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viasatyra satyra
6237 b2b2
Reposted fromancientsoul ancientsoul viasatyra satyra

February 19 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl