Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viagdziejestola gdziejestola
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Im emocje są mocniejsze, tym trudniej je wyrazić.
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viagdziejestola gdziejestola
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viagdziejestola gdziejestola
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viagdziejestola gdziejestola

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
1508 e3e9
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
1791 a682 500
Reposted fromszszsz szszsz viagdziejestola gdziejestola
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
9322 b039 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viagdziejestola gdziejestola

May 23 2017

4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viagdziejestola gdziejestola
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viagdziejestola gdziejestola
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl