Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viagdziejestola gdziejestola
Taki dzień to tylko przespać
2864 1edc 500

Kretzulescu Palace, Bucharest (by Dominuz)

Raz byliśmy u mnie, zajadaliśmy się karmelowymi ciasteczkami Ammy i oglądaliśmy filmy o zombi przez całą noc. To akurat było spełnieniem moich marzeń w kwestiach randkowania.
— Istoty Ciemności
Reposted fromeklerrka eklerrka viagdziejestola gdziejestola
2480 79d9
5577 925d
Reposted fromarwen arwen viagdziejestola gdziejestola
1249 210c
Reposted fromdoktoragon doktoragon viagdziejestola gdziejestola
1519 c154 500
Reposted frommalinowowa malinowowa viagdziejestola gdziejestola
0788 faa4
8500 c875
Reposted fromquaint quaint viagdziejestola gdziejestola
9409 ba95
Reposted fromfeels feels viagdziejestola gdziejestola
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Zuzanna Celmer/Hala Odlotów
Reposted fromfloe floe viagdziejestola gdziejestola
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viagdziejestola gdziejestola
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viagdziejestola gdziejestola
7367 3fc0
Reposted fromchevre chevre viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl