Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
6088 6d70 500
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viagdziejestola gdziejestola
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viagdziejestola gdziejestola
6999 1d40 500
Reposted fromminerai minerai viagdziejestola gdziejestola

November 10 2017

8120 3a0b
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viahoneybunny honeybunny
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viahoneybunny honeybunny
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viahoneybunny honeybunny
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viahoneybunny honeybunny
Albo mam pieniądze, albo mam czas Albo mam pieniądze, albo mam miłość Albo mam pieniądze, albo mam przyjaciół Albo mam pieniądze, albo jestem szczęśliwa
— albo kurwa albo
Reposted fromhoneybunny honeybunny
9950 44ac
Reposted fromillidan illidan viahoneybunny honeybunny
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viahoneybunny honeybunny
3126 5dfb
Reposted frompotatolovero potatolovero viahoneybunny honeybunny
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Teraz mam ochotę Cię pocałować. Wiesz doskonale, że mam do ciebie słabość. Gdybym miał do wyboru Ją, a Ciebie, bez mrugnięcia okiem zapomniałbym kim Ona jest. Tylko ty możesz mnie z tego wyciągnąć. Tylko z Tobą mogę porozmawiać szczerze. Dlatego pamiętaj o mnie. To jedyne, co możesz zrobić, zebym był szczęśliwy...Musisz być.
— pijackie rozmowy sms..
Reposted fromhoneybunny honeybunny
9254 6a1c 500

a-place-of-worship:

Alayna Licardi by Joey Whipp

Reposted fromsexypretty sexypretty viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl