Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

                          CHCĘ:

• Mieć kota.

• Camele żółte, davidoffy białe codziennie dostarczane.

• Martini Rosso i Bourbon na zawołanie.

• Być zgrabna.

• Wygrywać bilety na wszystkie koncerty, które mi się marzą.

• Mieć jak najwięcej czasu na słuchanie muzyki i czytanie książek.

• Herbatę niedopitkę.

• Niekończące się świeczki

• Dużo butów i swetrów.

• Nieskończoną ilość GB na Iphonie.

• Osoby, które kocham, mieć w jednym miejscu.    
— nie chcę alergii, braku pieniędzy, braku czasu i kilometrów.
Reposted fromkillme killme viaObscurity Obscurity

January 07 2018

8059 5694 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxvcth xvcth
1102 b4f6
Reposted fromiamstrong iamstrong
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viamarciix marciix
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaxvcth xvcth
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viamarciix marciix
4861 6d15 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamarciix marciix
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viamarciix marciix

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viamarciix marciix
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxvcth xvcth
1224 d712 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaxvcth xvcth
3525 7475 500
so me ;-;
Reposted fromkaiee kaiee viaxvcth xvcth
8037 516e 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viamarciix marciix
Jestem zdania, że jeżeli gówno wiesz to się nie odzywasz.
— Winter Princess (via omg-forbidden-tempts-more)
Reposted fromdivi divi viamarciix marciix
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamarciix marciix
4244 690e 500
Reposted fromtfu tfu viamarciix marciix
Reposted fromFlau Flau viamarciix marciix
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: Co nowego? Możesz odpowiedzieć tylko: Nic nowego.
— Piotr C. (z książki Pokolenie Ikea)
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl