Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

ciężko tak samemu Ci powiem
bez Ciebie się niewiele chce
Reposted from18 18 viagdziejestola gdziejestola
2030 2601
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
0200 d094
Reposted fromdrobnostki drobnostki viagdziejestola gdziejestola
Nie składam się z przekonań, tylko z wątpliwości
— Zdzisław Beksiński
Kobiety mają swoje wewnętrzne, tajemnicze życie i mogą popełniać czyny całkowicie niezrozumiałe dla mężczyzn.
— Sherlock Holmes
3909 6ac1 500

May 28 2017

Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola
4152 1d39 500
- I to cię gnębi? Że twoim zdaniem za mało się znamy?
- Nie - odrzekła. - Gnębi mnie to, że nie mam pewności, czy kiedykolwiek się dobrze poznamy.
— Sparks
Reposted fromSalute Salute viagdziejestola gdziejestola
1311 1017
Reposted fromrejka rejka viagdziejestola gdziejestola
Puste noce, gdy kładziesz się w ciszy i przez długi czas nie zamykasz oczu.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
Ja dla Ciebie grę pauzuję w kluczowych momentach.
— Pan @Luukka
jestem twoją klątwą i przekleństwem, niedokończoną przyjemnością, przegryzioną wargą do krwi...
— Pidżama Porno
Nie jestem łatwy w związkach - to jedno
A w tych wyznaniowych to już na pewno
Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie
Niby się tulę, a trzymam gardę
— Spięty
Reposted fromKabotan Kabotan viathelittleprince thelittleprince
Nie jestem przypadkiem w Twoim życiu - jest powód i znasz go.
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl