Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
0339 a0ce 500
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita viagdziejestola gdziejestola
7234 a543 500
Reposted frommsto msto viagdziejestola gdziejestola
1005 b07f
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viagdziejestola gdziejestola
4011 4349 500
Fatality.
Reposted fromulepszaj ulepszaj viagdziejestola gdziejestola

Pytanie: Co tam u ciebie słychać? Stawia mnie zawsze naprawdę w kłopotliwej sytuacji...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
Poranny lęk jak stary dobry przyjaciel wita niecierpliwie i szepce – bój się
— Barbara Rosiek
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viagdziejestola gdziejestola
gdybyś wiedział to wszystko...
— byłoby mi łatwiej, chyba
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
8775 6cdb 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
- Teraz już będzie inaczej, prawda?
- Dlaczego to ciągle powtarzasz?
- Muszę.
- Więc musi być inaczej. 
— M. Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromsplendiid splendiid viagdziejestola gdziejestola
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
9357 a24f
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia, jak będę żyła.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viagdziejestola gdziejestola
3141 0b7d
Reposted frompampunio pampunio viagdziejestola gdziejestola

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viamarciix marciix
3354 0fa6
Reposted fromadaamanth adaamanth viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl