Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

July 28 2017

4241 2dad
Reposted fromkropki kropki viagdziejestola gdziejestola
Chcąc sprowadzić to wszystko na właściwe tory, musiałbym chyba przespać tyle nocy ile nie przespałem...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

July 27 2017

Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagdziejestola gdziejestola
Whitby, England.
Reposted fromcelaeno celaeno viagdziejestola gdziejestola
5374 542d
8915 82f6
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaxvcth xvcth
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaxvcth xvcth
7790 b00b
1116 0474
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond viagdziejestola gdziejestola
2696 447e 500
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted fromojkomena ojkomena viagdziejestola gdziejestola
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?
— Karpowicz – Balladyny i Romanse
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
8585 ef20 500
karpiński.

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl