Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

1046 8fff
Reposted frommariola mariola viagdziejestola gdziejestola
Posłuchaj. Gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami... rozumiesz?... Gdyby mi niebo miało zawalić się na łeb - nie cofnę się, rozumiesz?... Za takie szczęście oddam życie...
— Prus - Lalka
Stalker Castle, Scotland
Reposted frombethgadar bethgadar viagdziejestola gdziejestola

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viagdziejestola gdziejestola
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen viagdziejestola gdziejestola
4421 60a2
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców

August 06 2017

Czasem najgorsze decyzje mają najlepszy skutek
— yup.
One of the most toxic things I've ever done is ignore the bad in someone because I love them 
Nie czyń priorytetu z kogoś, kto ma Cię tylko za opcję 
— fejsbukowe mądrości
"Sympatyczny" - czyli jaki ?
1755 e3ac 500
2970 e928
4352 e8b7
Reposted fromsheismysin sheismysin viainvisibility invisibility
years ago...
Reposted fromiamstrong iamstrong
Masz inną twarz niż w chwilach, 
kiedy wiesz, 
że patrzę.
— Pan Marcin
7076 7e0d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl