Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017Reposted fromgdziejestola gdziejestola
7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viagdziejestola gdziejestola
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym.
— strangeme.soup.
Reposted fromstrangeme strangeme viamarciix marciix

Życie emocjonalne stało się samojebką. Kluczowa jest tutaj cząstka „samo”.

Mężczyźni i kobiety zamiast w łóżkach, korytarzach czy na podłodze, dochodzą, owszem, ale samodzielnie i przed komputerami. Szybciej. Taniej. Bezpieczniej. Nikt ci nie strzela fochów, nikt nie ma żalu, wyrzucasz chusteczkę do kibla i możesz zapomnieć o wszystkim.

Relacje (jeśli już jakieś się trafiają) przeżywane są najsilniej na Facebooku i sprowadzają się do ustawienia statusu „w związku”. A później wklepywania hashtagów.

Wygoda jest mylona ze szczęściem. Za miłość brane jest zauroczenie. Zakochanie się w oczekiwaniach albo wyobrażeniach o partnerze to dzisiaj przypadłość częstsza, niż alergia na gluten. Znika umiejętność słuchania historii. Znikają podteksty. Zostaje sam tartak.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
1937 2fb5 500

All this time…

Reposted fromlolfactory lolfactory viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
5072 814b 500
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viagdziejestola gdziejestola
5406 9627 500

mossfull:

Chloe Dewe Mathews, Shot at Dawn

Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
8238 3e85
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
0246 ee37 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viagdziejestola gdziejestola

September 05 2017

1373 1dcd 500
8193 64e0 500
Reposted fromkotecke kotecke viagdziejestola gdziejestola
I kiedy pierwszy raz go spotkałam, zastanawiałam się, co mogłoby mnie łączyć z takim facetem jak on.
Reposted fromwelovekate welovekate viagdziejestola gdziejestola
0633 817e
Reposted frommariola mariola viagdziejestola gdziejestola
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl