Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamarciix marciix
9357 42de 500
Reposted fromgrobson grobson viamarciix marciix
No matter how many people care about you. If you can’t be open with them about who you truly are, you’re still alone.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamarciix marciix
Piękny dotyk - uzależnia.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viaxvcth xvcth
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaxvcth xvcth
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viaxvcth xvcth
8660 4370
Reposted fromkarahippie karahippie viaxvcth xvcth
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxvcth xvcth
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
Poznając ciebie, poznałem siebie.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viaxvcth xvcth
4112 639e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxvcth xvcth
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaxvcth xvcth
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamarciix marciix
7240 21db
Reposted from4777727772 4777727772 viamarciix marciix
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viamarciix marciix
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viahoneybunny honeybunny

October 08 2018

Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxvcth xvcth
3512 9a3a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxvcth xvcth
6101 1c10
Reposted fromfungi fungi viaxvcth xvcth
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl