Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

0898 0b21 500

Cracow

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaxvcth xvcth
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaxvcth xvcth
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viamarciix marciix
3723 788b
Reposted fromlukensz lukensz viagdziejestola gdziejestola
0439 4a10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxvcth xvcth
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaxvcth xvcth
3677 d7cd 500
Reposted frompeper peper viaxvcth xvcth
8960 87c0
Reposted frompesy pesy viaxvcth xvcth
Reposted frombluuu bluuu viaxvcth xvcth

October 14 2018

Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix
2962 80bb
Reposted fromerial erial viamarciix marciix

October 12 2018

5189 3bf6 500
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viathelittleprince thelittleprince
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viamarciix marciix
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viamarciix marciix
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
4809 5d35 500

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism viamarciix marciix
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
Reposted fromFlau Flau viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl