Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

5026 a722 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
5020 9c48 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
4955 19d4 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
8913 e7d2 500
6288 4472
8251 a662
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
7604 8476 500
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

Spring 2011 - Rio de Janeiro - Brazil.


Reposted fromKACHA KACHA viahoneybunny honeybunny
4563 3069 500
Reposted fromnutt nutt viahoneybunny honeybunny
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viahoneybunny honeybunny
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viagdziejestola gdziejestola
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Ostatnie spojrzenie pamięta się najdłużej.
Reposted fromcasas casas viagdziejestola gdziejestola
6079 e886
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl