Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viavalerina valerina
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś z Ciebie zrobić.
— Muhammad Ali
Reposted fromapatyczna apatyczna viamarciix marciix
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viavalerina valerina
8884 9151
Reposted fromgket gket viamarciix marciix
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
3503 7b19 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamarciix marciix
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarciix marciix
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid viamarciix marciix
1062 5004 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahoneybunny honeybunny
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viahoneybunny honeybunny
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viahoneybunny honeybunny
2098 5b35 500
Reposted froms3 s3 viahoneybunny honeybunny

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viahoneybunny honeybunny
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahoneybunny honeybunny
2702 4779
Reposted fromhrafn hrafn viahoneybunny honeybunny
Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. 
— Gabriela Zapolska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahoneybunny honeybunny
2950 745a 500
Reposted fromregcord regcord viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl